Angielski Zielona Góra - OXFORD STREET - Centrum Edukacji Językowej

OXFORD STREET
   
 
 
Egzaminy ETS
 

 

 

TOEFL Ÿ Junior

TOEFL® Junior jest międzynarodowym certyfikatem z języka angielskiego skierowanym do uczniów szkół językowych, gimnazjalistów oraz licealistów. Egzamin ten przeznaczony jest dla osób, które planują wykorzystywać język angielski, kontynuując naukę w zagranicznych liceach oraz gimnazjach, a także uczniów, którzy w przyszłości planują podejść do egzaminu TOEFL®iBT, umożliwiającego podjęcie studiów na zagranicznych uczelniach. Certyfikat TOEFL® Junior określa
poziom biegłości językowej na poziomach od podstawowego (A2) do średniego wyższego (B2). Co więcej certyfikat TOEFL® Junior jest odpowiedni dla środowiska nauczania młodzieży, w kontekście sprawności szkolnych i kontaktów międzyludzkich, sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem praktycznym w środowisku  szkolnym jak i codziennym życiu uczniów.

Format egzaminu

Egzamin  TOEFL ® Junior jest podzielonym na 3 sekcje (Listening Comprehension- rozumienie ze słuchu, Language Form and Meaning- wykorzystanie umiejętności językowych oraz Reading Comprehension- czytanie) egzaminem w wersji papierowej (paper-and-pencil format), składającym się ze 126 pytań i czasie trwania ok. 110 minut. Wynik egzaminu przedstawiany jest za pomocą skali ocen opierającej się na liczbie punktów w przedziale od 600 do 900.

Sekcja 1:  Rozumienie ze słuchu (42 zadania, 35-40 minut, 200-300 pkt.) testujące rozumienie:

 • krótkich wypowiedzi, różnorodnych zwrotów i dialogów (32-34 pytania)
 • rozbudowanych rozmów oraz intrukcji (6-8 zadań)

Sekcja 2: Czytanie (42 zadania, 50 minut, 200-300 pkt.) sprawdzające umiejętnośc rozumienia:

 •  zróżnicowanych tekstów tj. e-mail, harmonogramy, listy czy reklamy, w formie 5 tekstów po ok. 200-350 słów

Sekcja 3: Wykorzystanie umiejętności językowych (42 zadania, 25 minut, 200-300 pkt.) w tym:

 • rozumienie gramatyki i słów w kontekście
 • rozpoznawania oraz właściwe użycie struktur gramatycznych oraz słownictwa 

 Więcej informacji na temat struktury i formatu egzaminu TOEFL® Junior znajdą Państwo tutaj: http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/content/download/1578/26422/file/TOEFL-Junior-06-2012.pdf

Wyniki egzaminu TOEFL® Junior są przedstawione w postaci punktów na skali i opisu umiejętności językowych typowych dla zdających, którzy osiągnęli określoną liczbę punktów. Ocena jest wyliczona według standardów ETS opierających się na jakości i bezstronności. Końcowy wynik jest obliczany na podstawie liczby poprawnych odpowiedzi w zależności od ich poziomu trudności. Punkty nie są odejmowane za błędne odpowiedzi. TOEFL® Junior testuje następujące umiejętności:

 • Listening Comprehension
  • Umiejętność słuchania prostych interpersonalnych sytuacji
  • Umiejętność słuchania prostych instrukcji
  • Umiejętność słuchania prostych sytuacji w kontekście nauki szkolnej
 • Language Form and Meaning
  • Biegłość w kluczowych elementach języka takich jak gramatyka i słownictwo w kontekście do sytuacji
 • Reading Comprehension
  • Umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów szkolnych
  • Umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów poza szkolnych

 Ponadto, do raportu wyników egzaminu TOEFL® Junior jest dołączony tzw. Lexile® Measures. Jest to skala, która może być użyta w celu znalezienia książek na adekwatnym poziomie do umiejętności czytelnika, co umożliwia dalszy rozwój kompetencji językowych. Znając poziom Lexile® ucznia, eliminujemy wszelkie wątpliwości w doborze odpowiedniej książki. Tysiące książek jest zaklasyfikowanych wg. Lexile® Measures, a jeszcze więcej jest ocenianych każdego dnia.

Więcej informacji na temat  Lexile® Measures znajdziecie Państwo tutaj: http://toefljunior.lexile.com/

Przykładowy test:  https://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Testy-i-Przygotowanie/Certyfikaty-TOEFL-R/TOEFL-Young-Students-Series/TOEFL-Junior-R/Przykladowy-test

 Uznawalność

 Egzamin TOEFL® Junior cieszy się ogromną popularnością w krajach anglojęzycznych w szkołach językowych, gimnazjach oraz liceach. Egzamin jest aktualnie dostępny w ponad 25 krajach, a wkrótce dotrze do pozostałych państw na całym świecie.

TOEFL® Junior to przede wszystkim: 

 • Międzynarodowy egzamin nastawiony na praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim w szkołach i w anglojęzycznym środowisku
 • Egzamin sprawdzający znajomość języka angielskiego, skupiając się na jego praktycznych zastosowaniach
 • Egzamin określający poziom biegłości językowej motywujący do dalszego rozwijania umiejętności
 • Egzamin, który ocenia na skali punktowej, dlatego też nie można go "oblać". Wynik to pomiar umiejętności kandydata na precyzyjnej i obiektywnej skali
 • Pozwala na otrzymanie wyników, maksymalnie w 10 dni roboczych
 • Zdający otrzymuje Raport Wyników z opisem wykazanych podczas testu umiejętności językowych oraz interpretacją wyniku punktowego
 • Do raportu wyników egzaminu jest dołączony oddzielny raport, tzw. Lexile® Measures report
 • Cenny dodatek do portfolio uczniów

 Dodatkowo egzamin TOEFL® Junior oferuje następujące korzyści:

 • Dostarcza rodzicom oraz nauczycielom obiektywną informację na temat postępu ucznia w rozwijaniu języka angielskiego w ciągu lat szkolnych.
 • Służy jako obszerne narzędzie do oceniania, które ułatwi dobór specjalnych programów stworzonych dla uczniów w celu rozwijania biegłości językowej.
 • Ocenia bez przerwy rozwijające się umiejętności komunikatywne w języku angielskim i przygotowuje do studiów zagranicznych.
 • Oferuje przydatne informacje, które mogą być wykorzystane do instruktażowych celów.

Terminy egzaminów

 Egzamin TOEFL ® Junior odbywa się cyklicznie co dwa miesiąc we wszystkich ośrodkach egzaminacyjnych ETS.

 Koszt egzaminu

Cena egzaminu TOEFL ® Junior wynosi 300 zł.

Więcej informacji: https://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Testy-i-Przygotowanie/Certyfikaty-TOEFL-R/TOEFL-Young-Students-Series/TOEFL-Junior-R

powrót
© 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone. powered by cti.eu - hosting, poczta, domeny, webdesign